Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 24 N Проверка на капацитета за заряд на батерията Капацитетът за заряд на батерията постепенно намалява с увеличаване на броя зареждания на батерията или продължителността на използването й. За да се възползвате най-пълноценно от батерията, проверете заряда на батерията и променете нейните настройки. Проверка на капацитета за заряд на батерията 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Power Management и върху Battery. ✍ Също така можете да активирате функцията за поддръжка на батерията, за да удължите живота й.

Първи стъпки > Използване на батерията n 25 N Удължаване на живота на батерията Когато компютърът работи с енергия от батерията, може да удължите живота на батерията с помощта на следните методи. ❑ Намалете яркостта на LCD дисплея на екрана на компютъра. ❑ ❑ Използвайте енергоспестяващия режим. За допълнителна информация вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27). Променете настройките за пестене на енергия в Опции на захранването. За допълнителна информация вж. Използване на VAIO Power Management (стр. 99). ✍ За допълнителна информация относно удължаването на живота на батерията вж. помощния файл, след като изпълните стъпките в Проверка на капацитета за заряд на батерията (стр. 24).