Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 28 N Използване на режима на заспиване Активиране на режим на заспиване Щракнете върху Старт, изберете стрелката до бутона Изключване, а след това щракнете върху Заспиване. Връщане към нормален режим ❑ ❑ Натиснете произволен клавиш. Натиснете бутона на захранването на компютъра. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. Ще загубите всички незапазени данни.

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 29 N Използване на режим на хибернация Активиране на режим на хибернация Натиснете клавишите Fn + F12. Друга възможност е да щракнете върху Старт, да изберете стрелката до бутона Изключване, а след това да щракнете върху Хибернация. ! Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването. Връщане към нормален режим Натиснете бутона на захранването. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.