Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

n 2 N

n 2 N Съдържание Преди употреба ................................................................ 4 Повече информация за компютъра VAIO................. 5 Съображения за ергономичност ............................... 8 Първи стъпки .................................................................. 10 Местоположение на контроли и портове ............... 11 Информация за индикаторите................................. 16 Свързване на източник на електрозахранване..... 17 Използване на батерията ........................................ 19 Безопасно изключване на компютъра ................... 26 Използване на режимите за пестене на електроенергия ......................................................... 27 Поддържане на компютъра в оптимално работно състояние.................................................... 30 Използване на компютъра VAIO................................... 33 Използване на клавиатурата .................................. 34 Използване на тъчпада............................................ 37 Използване на бутоните със специални функции ..................................................................... 39 Използване на функцията за бърз достъп до уеб ......................................................................... 40 Използване на вградената камера ......................... 42 Използване на оптичното дисково устройство ..... 43 Използване на носител “Memory Stick” .................. 52 Използване на други модули/карти с памет...........59 Използване на интернет...........................................63 Използване на мрежата (LAN) .................................64 Използване на безжична LAN..................................65 Използване на BLUETOOTH функцията.................70 Използване на периферни устройства .........................76 Свързване на външни високоговорители или слушалки ....................................................................77 Свързване на външен дисплей ................................78 Избор на режими на дисплея ...................................84 Използване на функцията за множество монитори ....................................................................85 Свързване на външен микрофон.............................87 Свързване на USB устройство.................................88 Персонализиране на компютъра VAIO .........................90 Избор на режими на работа .....................................91 Задаване на парола ..................................................92 Използване на VAIO Control Center .........................98 Използване на VAIO Power Management.................99 Надстройка на компютъра VAIO .................................100 Добавяне и махане на памет..................................101

n 3 N Предпазни мерки.......................................................... 107 Информация за безопасност ................................. 108 Информация за поддръжка и обслужване........... 110 Работа с компютъра ............................................... 111 Работа с LCD екрана .............................................. 113 Използване на източника на захранване............. 114 Използване на вградената камера ....................... 115 Работа с дискове .................................................... 116 Използване на батерията ...................................... 117 Боравене с “Memory Stick” ..................................... 118 Използване на вграденото устройство за съхранение .............................................................. 119 Отстраняване на неизправности ................................ 120 Работа с компютъра ............................................... 122 Актуализиране/защита на системата ................... 128 Възстановяване/Носител за възстановяване...... 129 Дял............................................................................ 130 Батерия .................................................................... 131 Вградена камера..................................................... 133 Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) ................... 135 BLUETOOTH технология ........................................ 139 Оптични дискове..................................................... 143 Дисплей .................................................................... 148 Отпечатване............................................................ 153 Микрофон.................................................................154 Високоговорители ...................................................155 Тъчпад ......................................................................157 Клавиатура...............................................................158 Дискети.....................................................................159 Аудио/видео .............................................................160 “Memory Stick”..........................................................162 Периферни устройства ...........................................163 Информация за международната програма ENERGY STAR(R)..........................................................164 Търговски марки ...........................................................165 Забележка .....................................................................167