Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на носител “Memory Stick” n 54 N ✍ Ако носителят “Memory Stick” не влиза лесно в слота, го извадете внимателно и проверете дали го поставяте в правилната посока. Когато вкарате носител “Memory Stick” в слота за първи път, може да получите подкана да инсталирате софтуерен драйвер за него. Ако получите подкана, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате съответния софтуер. Носителят “Memory Stick” се открива автоматично от системата и съдържанието му се показва на екрана. Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Компютър, след което щракнете двукратно върху иконата на носителя “Memory Stick”. Иконата “Memory Stick” ще се покаже в прозореца Компютър, след като поставите носителя “Memory Stick” в слота. ! Преди да използвате носител “Memory Stick Micro” (“M2”), го поставете в адаптер за “M2” с размер Duo. Ако поставите носителя директно в слота за “Memory Stick Duo” без адаптер, е възможно да не можете да го извадите от слота.

Използване на компютъра VAIO > Използване на носител “Memory Stick” n 55 N Изваждане на носител “Memory Stick” ! Не изваждайте носителя “Memory Stick”, докато свети индикаторът за използване на носителя. Ако го направите, може да загубите информация. Зареждането на големи обеми от данни може да отнеме известно време, така че се уверете, че индикаторът не свети, преди да извадите носителя “Memory Stick”. 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен. 3 Натиснете носителя “Memory Stick” навътре в компютъра и го пуснете. Носителят “Memory Stick” ще се извади. 4 Издърпайте носителя “Memory Stick” от слота. ! Винаги изваждайте внимателно носителя “Memory Stick”, за да не изскочи внезапно.