Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Inovování počítače

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n100 N Vyjmutí a instalace paměťového modulu Výměna nebo přidání paměťového modulu 1 Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení. 2 Odpojte počítač a vyjměte akumulátor. 3 Nechejte počítač přibližně jednu hodinu vychladnout. 4 Vyjměte šroub na spodní straně počítače (označený na obrázku šipkou) a odstraňte kryt prostoru paměťového modulu. ! Vyjmutý šroub uschovejte pro budoucí použití. 5 Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu.

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n101 N 6 Následujícím postupem vyjměte nainstalovaný paměťový modul: ❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1). Paměťový modul je uvolněn. ❑ Zkontrolujte, že je paměťový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2). 7 Vyjměte nový paměťový modul z obalu.