Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s displejem n110 N Manipulace s displejem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nevystavujte displej přímému slunečnímu záření. Mohlo by to displej poškodit. Při práci s počítačem u okna odstiňte přímé sluneční světlo. Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na povrch displeje. Hrozí jeho poškození. Při používání počítače při nízkých teplotách může na displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci. Když je na displeji delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz za několik okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky. Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu. Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu. Neměňte nastavení orientace displeje LCD v okně Nastavení počítače Tablet PC ani v případě, kdy je k dispozici jiná volba. Počítač by mohl ztratit stabilitu. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli selhání v důsledku změny nastavení. Při zavřeném displeji netlačte na kryt displeje, abyste nepoškrábali a neznečistili obrazovku.

Bezpečnostní zásady > Používání zdroje napájení n111 N Používání zdroje napájení ❑ ❑ ❑ Nepoužívejte jednu napájecí zásuvku společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například s kopírkou nebo skartovačkou. Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Tento doplněk pomáhá zabránit poškození počítače náhlým přepětím (například za bouřky). Používejte adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný adaptér střídavého napětí, aby nedošlo k poruše.