Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením n116 N Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením Data jsou na integrovaném paměťovém zařízení (pevném disku nebo disku SSD) uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Při nesprávném používání však lze médium snadno poškodit. Při poškození integrovaného paměťového zařízení nebude možné data obnovit. Chcete-li data chránit, zacházejte s počítačem opatrně. Ochrana integrovaného paměťového zařízení proti poškození ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby. Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů. Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy. Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na paměťové zařízení. Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty. Nevyjímejte paměťové zařízení z počítače.

Řešení potíží > n117 N Řešení potíží Tato část popisuje řešení běžných potíží, se kterými se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá řešení. Pokud tato řešení vaše potíže nevyřeší, použijte nástroj VAIO Care. Chcete-li tento software spustit, přečtěte si část Práce s nástrojem VAIO Care (str. 31). Pokud potíže stále nelze vyřešit a potřebujete pomoc, obraťte se na weby podpory uvedené v části Informace o počítači VAIO (str. 5). Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. ❑ Provoz počítače (str. 119) ❑ Aktualizace a zabezpečení systému (str. 125) ❑ Obnovení / Média pro obnovení (str. 126) ❑ Oddíl (str. 127) ❑ Akumulátor (str. 128) ❑ Integrovaná kamera (str. 130) ❑ Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) (str. 132) ❑ Technologie BLUETOOTH (str. 136) ❑ Optické disky (str. 139) ❑ Displej (str. 144) ❑ Tisk (str. 149) ❑ Mikrofon (str. 150) ❑ Reproduktory (str. 151)