Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n120 N Co udělat, pokud zelená kontrolka napájení svítí, ale displej počítače je prázdný? ❑ ❑ Několika stisknutími kombinace kláves Alt+F4 zavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace. Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a možností Restartovat počítač restartujte. ❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout ❑ a zvolte možnost Restartovat. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Restartovat. Pokud tento postup nepomůže, vypněte počítač stisknutím a podržením vypínače na déle než čtyři sekundy. Odpojte adaptér střídavého napětí a nechejte počítač asi pět minut v klidu. Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.

Řešení potíží > Provoz počítače n121 N Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Pokud počítač přestane reagovat během práce některé aplikace, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno aplikace. Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start a tlačítkem Vypnout počítač vypněte. Pokud se počítač nevypne, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete a klepněte na tlačítko Vypnout. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Vypnout. Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat. Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Zkuste přeinstalovat software. Požádejte o technickou podporu výrobce softwaru nebo autorizovaného prodejce.