Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n124 N Jak mohu změnit pořadí zařízení při spouštění? Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup: 1 Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud tuto obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a opakujte akci. 2 Klávesou < nebo , zvolte položku Boot. 3 Klávesou M nebo m vyberte v seznamu Boot Priority požadovanou prioritu a stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesou M nebo m vyberte zařízení, kterému chcete přiřadit danou prioritu, a stiskněte klávesu Enter. 5 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter. Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači? Pro spuštění počítače z disketové jednotky USB musíte změnit zařízení pro spouštění. Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F11, dokud nezmizí logo VAIO.

Řešení potíží > Aktualizace a zabezpečení systému n125 N Aktualizace a zabezpečení systému Jak mám hledat důležité aktualizace počítače? Nejnovější aktualizace pro počítač najdete a můžete nainstalovat pomocí těchto aplikací: Windows Update a VAIO Update. Další informace najdete v části Aktualizace počítače (str. 29). Jak mohu naplánovat instalaci aktualizací systému Windows do počítače? V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem, jak ochránit počítač proti bezpečnostním rizikům, například virům, je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací operačního systému Windows. Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto: ! Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu. 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení. 3 Klepněte na možnost Centrum akcí. 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.