Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Integrovaná kamera n130 N Integrovaná kamera Proč není v hledáčku obraz nebo je v něm obraz nízké kvality? ❑ ❑ ❑ Integrovanou kameru nelze sdílet mezi více než jednu aplikaci. Než spustíte další aplikaci, ukončete aktuální. V počítačích s aplikací Media Gallery nemůžete během práce s gesty v aplikaci Media Gallery používat jinou aplikaci využívající integrovanou kameru. Při zobrazování rychle se pohybujícího objektu může být v hledáčku šum, například vodorovné čáry. To je normální a nejedná se o poruchu. Pokud potíže potrvají, restartujte počítač. Proč je vstup videa z integrované kamery na několik sekund pozastaven? Vstup videa může být na několik sekund pozastaven v těchto případech: ❑ je použita klávesová zkratka s klávesou Fn, ❑ zvýší se vytížení procesoru. To je normální a nejedná se o poruchu. Proč má snímaný obraz nízkou kvalitu? ❑ Na snímcích pořízených při zářivkovém osvětlení mohou být odrazy světla. ❑ Tmavá část snímků může obsahovat šum. ❑ Je ušpiněna integrovaná kamera nebo její okolí. Vyčistěte kameru. Viz část Informace o péči a údržbě (str. 107).

Řešení potíží > Integrovaná kamera n131 N Co udělat, když v pořízených nahrávkách chybí snímky a zvuk je přerušovaný? ❑ ❑ ❑ Chybějící snímky může způsobovat nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru. Možná pracuje více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte. Tyto potíže mohou nastat, když počítač pracuje v úsporném režimu, který snižuje výkon procesoru. Aktuální režim zjistíte podle popisu v části Volba režimu napájení (str. 96). Co udělat, když jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané snímky? Napětí akumulátoru je nedostatečné. Připojte počítač ke zdroji střídavého napětí. Co udělat, když pořízené snímky blikají? K blikání dochází, když kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je konflikt mezi výstupní frekvencí osvětlení a časem závěrky. Vzniklý šum můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání omezit nastavením vhodné hodnoty blikání ve vlastnostech kamery (např. zdroj světla, blikání atd.).