Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n140 N Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk správně? ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru. Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nutné programy. Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, přestane počítač reagovat. Použijte tento postup: 1 Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat pro restartování počítače. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete může způsobit ztrátu neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 107). Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků: ❑ Možná je pomocí kláves Fn+F2 vypnut zvuk. Stiskněte je ještě jednou. ❑ Možná je pomocí kláves Fn+F3 minimalizována hlasitost. Stisknutím a podržením kombinace kláves Fn+F4 hlasitost zesilte tak, abyste slyšeli zvuk. ❑ Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu hlasitosti na hlavním panelu a po klepněte na možnost Otevřít směšovač hlasitosti zkontrolujte nastavení. ❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku. ❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory a počítačem.

Řešení potíží > Optické disky n141 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je nainstalován správný ovladač. Použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení. 3 Klepněte na tlačítko Systém. 4 V levém podokně klepněte na možnost Správce zařízení. Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení počítače. Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat ovladače. 5 Poklepáním na zařízení optické jednotky otevřete seznam optických jednotek v počítači. 6 Poklepejte na požadovanou jednotku. Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti o ovladači. 7 Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno. Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit ji nebo zhoršit její funkci. Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, může bát disk nekompatibilní s optickou jednotkou. Zkontrolujte na balení, zda je kód regionu kompatibilní s optickou jednotkou. Pokud si na počítači všimnete kondenzace, počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze síťové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.