Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n142 N Co udělat, pokud počítač nepřehrává média Blu-ray Disc nebo při jejich přehrávání ztrácí stabilitu? ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje média Blu-ray Disc. Pro plynulé přehrávání chráněných disků Blu-ray Disc musíte aktualizovat klíč AACS. Pokud vás zpráva vyzve k aktualizaci klíče AACS, postupujte podle uvedených pokynů. ! Při aktualizaci klíče AACS musí být počítač připojen k Internetu. Některý obsah disků Blu-ray Disc nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability. Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace softwaru pro přehrávání disků Blu-ray Disc. Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 29). Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD? ❑ ❑ Nespouštějte žádné aplikace ani nenechejte aplikace spouštět samostatně, a to ani spořič obrazovky. Pokud používáte disk CD-R/RW s nalepeným samolepicím štítkem, vyměňte ho za disk bez nalepeného štítku. Použití disku s nalepeným samolepicím štítkem může vést k chybě zápisu nebo k jinému poškození. Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD. Zkontrolujte, který formát disků DVD pro záznam je kompatibilní s optickou jednotkou. Některé značky nahrávacích médií DVD nebudou pracovat.

Řešení potíží > Optické disky n143 N Proč nelze na disky Blu-ray Disc zapisovat data? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje funkci zápisu na disky Blu-ray Disc. Média BD-R nejsou přepisovatelná. Nelze na ně přidávat data ani je z něj mazat. Co udělat, pokud řádně nepracuje externí optická jednotka? Zkontrolujte, zda je externí optická jednotka připojena ke zdroji střídavého napájení a ke konektoru USB v počítači. Pokud externí optická jednotka není připojena, nemusí pracovat správně.