Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 14 N Pohled zleva A Konektor DC IN (str. 17) B Konektor LAN (str. 61) C Větrací otvor D Konektor monitoru (str. 75) E Výstupní konektor HDMI (str. 77) F Konektor USB *1 (str. 85) G Konektor USB *2 (str. 85) H Bezpečnostní otvor (pouze u řady VPCCA) *1 Kompatibilní s normami USB 2.0/3.0. Konektory kompatibilní s normou USB 3.0 jsou označeny modrou barvou. *2 Kompatibilní s normou USB 2.0.

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 15 N Pohled zezadu/zespodu A Větrací otvory B Konektor akumulátoru (str. 18) C Kryt prostoru paměťového modulu (str. 98)