Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Zvuk a video n156 N Zvuk a video Jak vypnout zvuk po spuštění Windows? Pro vypnutí úvodního zvuku Windows použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Hardware a zvuk. 3 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk. 4 Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows. 5 Klepněte na tlačítko OK. Jak změnit výstupní zařízení zvuku? Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. konektoru USB, výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) neslyšíte zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. 1 Ukončete všechny spuštěné programy. 2 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 3 Klepněte na možnost Hardware a zvuk. 4 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk. 5 Na kartě Přehrávání vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klepněte na možnost Nastavit výchozí.

Řešení potíží > Zvuk a video n157 N Co udělat, pokud neslyším zvuk z výstupního zvukového zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek? ❑ ❑ Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) chcete slyšet zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobný postup najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 156). Pokud z výstupního zařízení stále neslyšíte zvuk, použijte tento postup: 1 Použijte kroky 1 až 4 postupu Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 156). 2 Na kartě Přehrávání vyberte ikonu HDMI nebo S/PDIF a klepněte na možnost Vlastnosti. 3 Klepněte na kartu Upřesnit. 4 Vyberte vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku (například 48 000 Hz, 16 bitů), které zařízení podporuje. 5 Klepněte na tlačítko OK. Proč při přehrávání videa ve vysokém rozlišení, například videa nahraného digitální videokamerou AVCHD, pozoruji přerušovaný zvuk nebo chybějící snímky? Přehrávání videa o vysokém rozlišení vyžaduje, aby v počítači byly dostatečné hardwarové prostředky, například procesor, grafický procesor či paměť. Podle konfigurace počítače mohou být během přehrávání nedostupné některé operace nebo funkce a může docházet k přerušení zvuku, výpadkům snímků a poruchám přehrávání.