Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 18 N Používání akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý. Vložení a vyjmutí akumulátoru Vložení akumulátoru 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD. 2 Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) do polohy odemknuto.

Začínáme > Používání akumulátoru n 19 N 3 Zasuňte akumulátor šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupky (2) na obou stranách prostoru pro akumulátor zapadnou do výřezů ve tvaru písmene U (3) na obou stranách akumulátoru. 4 Zatlačte akumulátor do prostoru pro akumulátor, až uslyšíte zacvaknutí. 5 Pro zabezpečí akumulátoru v počítači posuňte zámek akumulátoru LOCK do polohy LOCK.