Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 22 N ✍ Při napájení ze sítě nechávejte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet. Pokud se snižuje nabití akumulátoru a blikají kontrolky nabíjení i napájení, připojte adaptér střídavého napětí a nechejte akumulátor nabít nebo vypněte počítač a vložte plně nabitý akumulátor. Akumulátor dodaný s počítačem je lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv na jeho životnost. Při používání některých aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku ani v případě, kdy se akumulátor téměř vybije. Chcete-li při napájení počítače z akumulátoru zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim nebo režim spánku. Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním.

Začínáme > Používání akumulátoru n 23 N Kontrola kapacity akumulátoru Kapacita akumulátoru se s rostoucím počtem nabití a délkou používání postupně zmenšuje. Chcete-li akumulátor využívat co nejlépe, kontrolujte jeho kapacitu a měňte jeho nastavení. Kontrola kapacity akumulátoru 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Klepněte na možnost Řízení spotřeby (Power Management) a Baterie (Battery). ✍ Životnost akumulátoru můžete prodloužit také tak, že v oblasti zapnete funkci péče o akumulátor.