Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání úsporných režimů n 28 N Používání režimu spánku Zapnutí režimu spánku Stiskněte klávesy Fn+F12. Můžete také klepnout na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Režim hibernace. ! Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte. Návrat do normálního režimu Stiskněte vypínač. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.

Začínáme > Udržování počítače v optimálním stavu n 29 N Udržování počítače v optimálním stavu Aktualizace počítače Pomocí následujících aplikací aktualizujte počítač VAIO, aby pracoval co nejefektivněji a nejbezpečněji. Aplikace VAIO Update vás automaticky upozorňuje na nové aktualizace, zlepšující výkon počítače, stahuje je z Internetu a instaluje je do počítače. ❑ Windows Update Klepněte na možnost Start, Všechny programy a Windows Update a postupujte podle pokynů na obrazovce. ❑ VAIO Update 5 Klepněte na možnost Start, Všechny programy a VAIO Update a postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu.