Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání dotykové podložky n 36 N Používání dotykové podložky Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat. Akce Popis Ukázání Posunutím prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt. Klepnutí Jednou stiskněte levé tlačítko (3). Poklepání Dvakrát stiskněte levé tlačítko. Klepnutí pravým Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní kontextová nabídka (pokud existuje). tlačítkem myši Přetáhnutí Posouvání Přejetí Změna přiblížení dvěma prsty Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko. Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně. Pokud je zapnuto svislé i vodorovné posouvání, můžete prstem pohybovat po dotykové podložce v kruzích a posouvání bude pokračovat, aniž byste zvedli prst z dotykové podložky (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky). Rychlým rovným pohybem posuňte dva prsty po dotykové položce. Ve webovém prohlížeči nebo programu pro zobrazování obrázků se můžete přejetím vlevo posunout vzad a přejetím vpravo posunout vpřed. V některých aplikacích můžete změnou polohy dvou prstů na dotykové podložce změnit přiblížení. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte, spojením prstů oddálíte. ✍ Dotykovou podložku můžete vypnout nebo zapnout stisknutím kláves Fn+F1. Nastavení dotykové podložky můžete změnit také v aplikaci VAIO Control Center. ! Před vypnutím dotykové podložky připojte myš. Pokud dotykovou podložku vypnete, aniž byste předtím připojili myš, budete moci ukazatel ovládat pouze klávesnicí.

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítek se speciálními funkcemi n 37 N Používání tlačítek se speciálními funkcemi Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače. Tlačítko speciální funkce Tlačítko ASSIST Funkce Když je počítač zapnut, spustí program VAIO Care. Když je počítač vypnutý, spustí tlačítko ASSIST program Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) slouží k obnovení počítače v nouzových případech, například když nelze spustit systém Windows. Další informace najdete v části Práce s nástrojem VAIO Care (str. 31). ! Když je počítač v režimu spánku, tlačítko ASSIST nepoužívejte. Tlačítko WEB Když je počítač v normálním režimu, spustí tlačítko WEB webový prohlížeč, který je tlačítku přiřazen jako výchozí. Když je počítač vypnutý, spustí tlačítko WEB funkci Rychlý přístup k webu a spustí webový prohlížeč přiřazený této funkci. Další informace najdete v části Používání funkce Rychlý přístup k webu (str. 38). ! Tlačítko WEB nefunguje, když je počítač v úsporném režimu nebo v režimu spánku. Tlačítko VAIO Spustí úkol, který je tlačítku přiřazen ve výchozím nastavení. Výchozí přiřazení můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center.