Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání integrované kamery n 40 N Používání integrované kamery Počítač je vybaven integrovanou kamerou. S pomocí komunikačního softwaru, například Windows Live Messenger, můžete uskutečnit videohovor přes Internet. Podrobné pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem. ✍ Kontrolka integrované kamery svítí při práci s integrovanou kamerou. Software nainstalovaný v počítači se liší podle konfigurace počítače. Uskutečnění videohovoru pomocí softwaru Windows Live Messenger 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy a Windows Live Messenger. ✍ Před zahájením videohovoru se musíte přihlásit ke službě Windows Live Messenger. Zobrazování snímků z integrované kamery 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, ArcSoft Webcam Suite a WebCam Companion 4. 2 Klepněte na tlačítko Capture. ✍ Pokud se vám nedaří fotografovat dobře, například když snímky nejsou zobrazovány hladce, klepněte na aktuální rozlišení snímaného obrazu v pravé horní části hlavního okna a snižte rozlišení.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 41 N Používání optické jednotky Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. Vložení disku 1 Zapněte počítač. 2 Stisknutím tlačítka vysunutí (1) otevřete jednotku. Systém vysune přihrádku na disk.