Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání médií „Memory Stick“ n 52 N Vyjmutí média „Memory Stick“ ! Když svítí kontrolka přístupu k médiím, médium „Memory Stick“ nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho, proto před vyjmutím média „Memory Stick“ kontrolujte, zda kontrolka zhasla. 1 Najděte patici pro média „Memory Stick Duo“. 2 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím. 3 Zatlačte médium „Memory Stick“ směrem do počítače a uvolněte ho. Patice médium „Memory Stick“ vysune. 4 Vytáhněte médium „Memory Stick“ z patice. ! Při vyjímání média „Memory Stick“ postupujte opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.

Práce s počítačem VAIO > Používání médií „Memory Stick“ n 53 N Formátování médií „Memory Stick“ Formátování média „Memory Stick“ Média „Memory Stick“ jsou naformátována z výroby a jsou připravena k použití. Pokud média chcete přeformátovat v počítači, použijte tento postup. ! Použijte zařízení, které je určeno k formátování médií a při formátování podporuje média „Memory Stick“. Formátování média „Memory Stick“ vymaže veškerá na něm uložená data. Před formátováním zkontrolujte, zda médium neobsahuje cenná data. Během formátování nevyjímejte médium „Memory Stick“ z patice. Hrozí jeho selhání. 1 Najděte patici pro média „Memory Stick Duo“. 2 Opatrně zasuňte médium „Memory Stick“ do patice tak, aby zaklaplo na místo. 3 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Počítač. 4 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu média „Memory Stick“ a zvolte možnost Formátovat. 5 Klepněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení zařízení. ! Velikost alokační jednotky a systém souborů se mohou měnit. V rozevíracím seznamu Systém souborů nevybírejte možnost NTFS. Mohlo by dojít k poruše. ✍ Proces formátování proběhne rychleji, když v seznamu Možnosti formátování vyberete možnost Rychlé formátování.