Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 58 N Vyjmutí paměťové karty SD 1 Najděte patici pro paměťovou kartu SD. 2 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím. 3 Zatlačte paměťovou kartu SD směrem do počítače a uvolněte ji. Patice paměťovou kartu SD vysune. 4 Vytáhněte paměťovou kartu SD z patice.

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 59 N Poznámky k používání paměťových karet Obecné poznámky k používání paměťových karet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Používejte paměťové karty kompatibilní se standardy podporovanými počítačem. Při vkládání do patice uchopte paměťovou kartu tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média - pokud paměťovou kartu nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání paměťové karty z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Když svítí kontrolka přístupu k médiím, paměťovou kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Nepokoušejte se do patice pro paměťovou kartu vložit paměťovou kartu nebo adaptér karty jiného typu. Nekompatibilní paměťovou kartu nebo adaptér paměťových karet může být obtížné z patice vyjmout a může dojít k poškození počítače. Do patice nevkládejte více než jednu paměťovou kartu. Nesprávné vložení média může poškodit počítač i médium. Poznámky k používání paměťových karet SD ❑ Váš pocítac byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšírenejšími pametovými kartami dostupnými v cervnu 2011. Kompatibilita se všemi pametovými kartami však není zarucena. ❑ ❑ Váš počítač byl vyzkoušen s paměťovými kartami SD (o kapacitě až 2 GB), s paměťovými kartami SDHC (o kapacitě až 32 GB) a s paměťovými kartami SDXC (o kapacitě až 64 GB) a je s nimi kompatibilní. Některé typy paměťových karet SD, například typy s funkcí UHS (přenos dat Ultra High Speed), mohou být kvůli neustálému přístupu k paměťovým kartám velmi horké. V takovém případě před vyjmutím paměťové karty vyčkejte, než vychladne.