Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce BLUETOOTH n 70 N Ukončení spojení BLUETOOTH Ukončení komunikace BLUETOOTH 1 Vypněte zařízení BLUETOOTH komunikující s počítačem. 2 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti BLUETOOTH a vypněte ho na hodnotu Off.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce BLUETOOTH n 71 N Poznámky k práci s funkcí BLUETOOTH ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách: ❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními, ❑ vzdálenost mezi zařízeními, ❑ materiál použitý na stavbu zdí, ❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů, ❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím, ❑ konfigurace zařízení, ❑ typ softwaru, ❑ typ operačního systému, ❑ současné použití technologií bezdrátových sítí WLAN a BLUETOOTH v počítači, ❑ velikost přenášeného souboru. Vzhledem k omezením standardu BLUETOOTH může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí. Všechna zařízení BLUETOOTH musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos dat nemusí být možný za všech situací. Při přehrávání videa v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení BLUETOOTH může dojít k rozsynchronizování obrazu a zvuku. V technologii BLUETOOTH k tomu dochází často a nejedná se o poruchu. Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Ačkoli zařízení BLUETOOTH využívají technologií pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.