Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 90 N Nastavení hesla pro zapnutí Zadání hesla pro zapnutí (hesla počítače) 1 Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud tuto obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a opakujte akci. 2 Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a stiskněte klávesu Enter. 3 Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter. Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer). 4 V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a stiskněte klávesu Enter. 5 Změňte nastavení z Disabled na Enabled. 6 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 91 N Zadání hesla pro zapnutí (hesla uživatele) ! Heslo počítače musíte nastavit před heslem uživatele. 1 Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud tuto obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a opakujte akci. 2 Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter. 3 Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte klávesu Enter. 4 Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter. Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer). 5 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter. Změna nebo odstranění hesla pro zapnutí (hesla počítače) 1 Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud tuto obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a opakujte akci. 2 Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter. 3 Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a stiskněte klávesu Enter. 4 Na obrazovce pro zadání hesla zadejte jednou platné heslo a poté dvakrát nové heslo a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li heslo odstranit, ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prázdná a stiskněte klávesu Enter. 5 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.