Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Práce s nástrojem Řízení napájení VAIO n 96 N Práce s nástrojem Řízení napájení VAIO Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače napájeného ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby odpovídala vašim požadavkům na spotřebu. Funkce Řízení napájení VAIO (VAIO Power Management) jsou přidány do okna Možnosti napájení systému Windows. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Volba režimu napájení Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona udává druh právě používaného napájení. Pokud na tuto ikonu klepnete, zobrazí počítač okno s aktuálním stavem napájení. Volba režimu napájení 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení. 2 Vyberte požadovaný režim napájení. Změna nastavení režimu napájení 1 V okně Možnosti napájení klepněte na možnost Změnit nastavení schématu vpravo od aktuálního režimu napájení. Podle potřeby změňte nastavení úsporného režimu a displeje. 2 Chcete-li změnit upřesněná nastavení, klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte ke kroku 3. V opačném případě klepněte na možnost Uložit změny. 3 Klepněte na kartu Řízení napájení VAIO (VAIO Power Management). Změňte požadovaná nastavení. 4 Klepněte na tlačítko OK.

Inovování počítače VAIO > n 97 N Inovování počítače VAIO Tento počítač VAIO a paměťové moduly obsahují velice přesné součástky a elektronické konektory. Aby nedošlo k propadnutí záruky, doporučujeme dodržovat následující zásady: ❑ S instalací nového paměťového modulu se obraťte na prodejce. ❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při rozšíření paměti počítače, neprovádějte instalaci sami. ❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru paměťového modulu. Chcete-li získat pomoc, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5). Typ modulu a velikost paměti instalované v počítači se může lišit podle zakoupeného modelu. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace.