Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n120 N Čo robiť, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá? ❑ ❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjsť ku chybe aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Reštartovať reštartujte počítač. ❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a na položku Reštartovať. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Reštartovať. ❑ Ak tento postup nefunguje, stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač napájania, čím sa počítač vypne. Odpojte sieťový adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň päť minút. Potom opäť pripojte sieťový adaptér a počítač zapnite. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

Odstraňovanie porúch > Prevádzka počítača n121 N Čo robiť, ak počítač prestane reagovať? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak počítač prestane reagovať počas behu softvérovej aplikácie, zatvorte okno aplikácie stlačením klávesov Alt+F4. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknutím na tlačidlo Štart a tlačidlo Vypnúť vypnite počítač. Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na tlačidlo Vypnúť. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Vypnúť. Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov. Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte sieťový adaptér a následným stlačením vypínača napájania zapnite počítač. Pokúste sa softvér opätovne nainštalovať. Vo veci technickej podpory sa obráťte na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.