Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n130 N Vstavaná kamera Prečo sa v hľadáčiku nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz zlej kvality? ❑ ❑ ❑ Vstavanú kameru nemôže zdieľať viac ako jedna softvérová aplikácia. Skôr ako spustíte inú aplikáciu, ukončite aktuálne spustenú aplikáciu. V modeloch s aplikáciou Media Gallery nemôžete počas používania funkcie gest aplikácie Media Gallery používať inú aplikáciu na ovládanie kamery, ktorá používa vstavanú kameru. Keď sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v hľadáčiku sa môže objaviť určité rušenie, napríklad vodorovné pruhy. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač. Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví? Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastaviť, ak sa: ❑ použije klávesová skratka s klávesom Fn, ❑ zvýši zaťaženie procesora. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu? ❑ ❑ ❑ Snímky zachytené pod žiarivkovými svietidlami môžu vykazovať odrazy svetla. Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javiť ako rušenie. Vstavaná kamera a jej okolie sú znečistené. Vyčistite túto oblasť. Pozrite si časť Informácie o starostlivosti a údržbe (str. 107).

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n131 N Čo robiť, ak v nahratých videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje? ❑ ❑ ❑ Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovať straty snímok. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvérovej aplikácii. V počítači môže bežať viac softvérových aplikácií, ako počítač dokáže zvládnuť. Ukončite aplikácie, ktoré momentálne nepoužívate. Tento problém sa môže vyskytnúť, kým počítač pracuje v režime nízkej spotreby, ktorý znižuje výkon procesora. Aktuálny plán napájania skontrolujte podľa časti Výber plánu napájania (str. 96). Čo robiť, ak pri prehrávaní videa dochádza k stratám snímok, keď je počítač napájaný z batérie? Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k sieťovej zásuvke. Čo robiť, ak zachytené snímky blikajú? Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod žiarivkovými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie svetla a snímkového kmitočtu kamery. Ak chcete obmedziť rušenie blikaním, zmeňte smerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie blikaním dá eliminovať nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.).