Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n144 N Displej Prečo obrazovka zhasla? ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnúť, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku displeja LCD (grafickej karty), stlačením ľubovoľného klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 26). Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý a či svieti indikátor napájania. Ak je počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie batérie (str. 18). Ak je výstup displeja nasmerovaný na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 33).

Odstraňovanie porúch > Displej n145 N Čo robiť, ak sa snímky alebo videá nezobrazujú správne? ❑ ❑ Skôr ako začnete používať softvér na prezeranie videí či obrázkov alebo prehrávať disk DVD, vyberte farebnú hĺbku True Color (32 bitov). Po výbere inej možnosti nemusí softvér zobrazovať snímky správne. Ak chcete zmeniť farebnú hĺbku, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na možnosť Rozšírené nastavenie. 3 Kliknite na kartu Monitor. 4 V časti Farby vyberte možnosť True Color (32 bitov). Rozlíšenie obrazovky ani farby nemeňte počas používania softvéru na prezeranie videí či snímok ani počas prehrávania diskov DVD. Prehrávanie alebo zobrazenie by nemuselo byť správne alebo by to mohlo viesť k nestabilite systému. Navyše sa odporúča, aby ste pred začatím prehrávania disku DVD vypli šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, môže sa aktivovať počas prehrávania disku DVD a zabrániť správnemu chodu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia rozlíšenie obrazovky a farby. Čo robiť, ak sa niektoré položky nezmestia na obrazovku počítača? Skontrolujte, či je veľkosť textu nastavená na hodnotu 100 %. V opačnom prípade sa v závislosti od používaného softvéru nemusia niektoré položky, napríklad ponuka softvéru, zobrazovať správne. Ďalšie informácie o zmene veľkosti textu nájdete v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Čo robiť, ak sa na televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenom do zásuvky výstupu HDMI nič nezobrazuje? Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s normou HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý nie je kompatibilný s normou HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie televízora so vstupnou zásuvkou HDMI (str. 77) alebo Pripojenie počítačového displeja alebo projektora (str. 75).