Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 14 N Ľavá strana A Zásuvka vstupu jednosmerného prúdu (str. 17) B Zásuvka LAN (str. 61) C Vetrací otvor D Zásuvka na monitor (str. 75) E Zásuvka výstupu HDMI (str. 77) F Zásuvka USB *1 (str. 85) G Zásuvka USB *2 (str. 85) H Bezpečnostná štrbina (iba typový rad VPCCA) *1 Kompatibilné so štandardmi USB 2.0 a 3.0. Zásuvky USB kompatibilné so štandardom USB 3.0 možno identifikovať podľa modrej farby. *2 Kompatibilná so štandardom USB 2.0.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 15 N Zadná (spodná) strana A Vetracie otvory B Zásuvka na pripojenie batérie (str. 18) C Kryt priestoru s pamäťovými modulmi (str. 98)