Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 18 N Používanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Vloženie alebo vybratie batérie Ako vložiť batériu 1 Vypnite počítač a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte do odomknutej polohy.

Začíname > Používanie batérie n 19 N 3 Batériu šikmo zasuňte do otvoru tak, aby výstupok (2) na oboch stranách otvoru zapadol do výrezu tvaru U (3) na oboch stranách batérie. 4 Batériu zatláčajte nadol do otvoru, kým nezacvakne na svojom mieste. 5 Poistku batérie LOCK posuňte do polohy LOCK, aby sa batéria zaistila v počítači.