Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 24 N Predĺženie životnosti batérie Keď sa počítač napája z batérie, môžete predĺžiť jej životnosť pomocou nasledujúcich postupov. ❑ Znížte jas obrazovky LCD počítača. ❑ Použite režim nízkej spotreby. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 26). ❑ Zmeňte nastavenia napájania v časti Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie Správa napájania VAIO (str. 96). ✍ Ďalšie informácie o predĺžení životnosti batérie nájdete v Pomocníkovi po vykonaní príslušných krokov v časti Kontrola kapacity nabitia batérie (str. 23).

Začíname > Bezpečné vypnutie počítača n 25 N Bezpečné vypnutie počítača Počítač vypínajte správne, ako je popísané nižšie, aby ste sa vyhli strate neuložených dát. Ako vypnúť počítač 1 Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču. 2 Uložte svoje údaje a zatvorte všetky spustené softvérové aplikácie. 3 Kliknite na tlačidlo Štart a potom na tlačidlo Vypnúť. Po chvíli sa počítač automaticky vypne. Skontrolujte, či zhasol indikátor napájania.