Views
6 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

n 2 N Obsah Pred

n 2 N Obsah Pred použitím ..................................................................... 4 Ďalšie informácie o počítači VAIO................................. 5 Ergonomické zretele ..................................................... 8 Začíname .......................................................................... 10 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ................ 11 Informácie o indikátoroch ........................................... 16 Pripojenie napájacieho zdroja..................................... 17 Používanie batérie....................................................... 18 Bezpečné vypnutie počítača....................................... 25 Používanie režimov nízkej spotreby............................ 26 Udržiavanie počítača v optimálnom stave .................. 29 Používanie počítača VAIO ................................................ 32 Používanie klávesnice ................................................. 33 Používanie dotykového panelu ................................... 36 Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ............ 37 Používanie funkcie rýchleho prístupu na web............. 38 Používanie vstavanej kamery...................................... 40 Používanie optickej jednotky ...................................... 41 Používanie média „Memory Stick“.............................. 49 Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet ...................................................... 56 Používanie Internetu.................................................... 60 Používanie siete (LAN).................................................61 Používanie bezdrôtovej siete LAN...............................62 Používanie funkcie BLUETOOTH ................................67 Používanie periférnych zariadení ......................................73 Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel.....................................................................74 Pripojenie externého displeja ......................................75 Výber režimu displeja ..................................................81 Používanie funkcie viacerých monitorov .....................82 Pripojenie externého mikrofónu...................................84 Pripojenie zariadenia USB...........................................85 Prispôsobenie vášho počítača VAIO.................................87 Výber výkonnostných režimov.....................................88 Nastavenie hesla .........................................................89 Používanie nástroja VAIO Control Center....................95 Používanie funkcie Správa napájania VAIO.................96 Rozšírenie vášho počítača VAIO.......................................97 Pridávanie a odoberanie pamäte.................................98

n 3 N Preventívne opatrenia..................................................... 104 Informácie o bezpečnosti.......................................... 105 Informácie o starostlivosti a údržbe.......................... 107 Zaobchádzanie s počítačom..................................... 108 Zaobchádzanie s obrazovkou LCD........................... 110 Používanie napájacieho zdroja.................................. 111 Zaobchádzanie so vstavanou kamerou .................... 112 Zaobchádzanie s diskami ......................................... 113 Používanie batérie..................................................... 114 Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“.............. 115 Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením................................................................. 116 Odstraňovanie porúch .................................................... 117 Prevádzka počítača .................................................. 119 Aktualizácia a zabezpečenie systému ...................... 125 Obnovenie a médiá obnovenia ................................. 126 Oblasť disku.............................................................. 127 Batéria....................................................................... 128 Vstavaná kamera....................................................... 130 Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) ........................... 132 Technológia BLUETOOTH ........................................ 136 Optické disky ............................................................ 139 Displej ....................................................................... 144 Tlač ........................................................................... 149 Mikrofón ....................................................................150 Reproduktory.............................................................151 Dotykový panel..........................................................153 Klávesnica .................................................................154 Diskety.......................................................................155 Zvuk a obraz..............................................................156 „Memory Stick“ .........................................................158 Periférne zariadenia...................................................159 Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR(R) ...........................................................160 Obchodné značky ...........................................................161 Oznámenie ......................................................................163