Views
6 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 30 N Používanie antivírusového softvéru v počítači Používaním antivírusového softvéru môžete počítač chrániť pred počítačovými vírusmi. Antivírusový softvér môžete aktualizovať prevzatím a nainštalovaním aktualizácií z webovej stránky ich výrobcu. Ak chcete antivírusový softvér aktualizovať, vyhľadajte nižšie softvér, ktorý je nainštalovaný v počítači, a postupujte podľa príslušných krokov. ❑ ❑ ❑ ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie. Trend Micro: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy, Trend Micro Titanium Maximum Security a Trend Micro Titanium Maximum Security. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. McAfee: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy, McAfee a McAfee Internet Security alebo McAfee Total Protection. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Norton Internet Security: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, Norton Internet Security a LiveUpdate alebo Norton Internet Security. 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru. ! Skutočný postup sa môže líšiť od opísaného postupu v závislosti od verzie softvéru nainštalovanej v počítači. V takom prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 31 N Používanie aplikácie VAIO Care Pomocou aplikácie VAIO Care môžete pravidelne kontrolovať a ladiť výkon počítača tak, aby pracoval vždy optimálne. Aplikáciu VAIO Care použite vždy, keď sa na počítači vyskytne nejaký problém. Aplikácia VAIO Care ponúkne vhodné možnosti riešenia problému. Ako spustiť aplikáciu VAIO Care ❑ ❑ Modely vybavené tlačidlom ASSIST Keď je počítač zapnutý, stlačte tlačidlo ASSIST. Modely bez tlačidla ASSIST Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Care. ! Tlačidlo ASSIST nestláčajte, keď je počítač v režime dlhodobého spánku. ✍ Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO Care. Ak na modeloch vybavených tlačidlom ASSIST stlačíte tlačidlo ASSIST, keď je počítač vypnutý, spustí sa aplikácia Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) možno použiť na obnovenie funkčnosti počítača v núdzových prípadoch, napríklad ak sa nespustí systém Windows.