Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na web n 38 N Používanie funkcie rýchleho prístupu na web Funkcia rýchleho prístupu na web umožňuje okamžitý prístup na Internet bez spúšťania operačného systému Windows. Aktivácia funkcie rýchleho prístupu na web Ak chcete aktivovať funkciu rýchleho prístupu na web, počítač musí byť vypnutý. Ako aktivovať funkciu rýchleho prístupu na web 1 Stlačte tlačidlo WEB na počítači. 2 Postupujte podľa pokynov Sprievodcu úvodným nastavením. Po dokončení úvodného nastavenia môžete webový prehľadávač používaný s funkciou rýchleho prístupu na web spúšťať jednoduchým stlačením tlačidla WEB. Ukončenie funkcie rýchleho prístupu na web ! Ak chcete spustiť operačný systém Windows, najprv musíte ukončiť funkciu rýchleho prístupu na web. Funkciu rýchleho prístupu na web ukončíte podľa niektorého z týchto krokov: ❑ Kliknite na ikonu v ľavom dolnom rohu obrazovky. ❑ Stlačte tlačidlo WEB. ❑ Stlačte vypínač napájania na počítači. Ak chcete získať podrobné informácie o používaní alebo obmedzeniach funkcie rýchleho prístupu na web, kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu obrazovky.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie rýchleho prístupu na web n 39 N Poznámky k používaniu funkcie rýchleho prístupu na web Kým je funkcia rýchleho prístupu na web aktivovaná, nemôžete používať: ❑ tlačidlo ASSIST, ❑ žiadny funkčný kláves, ktorý v kombinácii s klávesom Fn plní funkciu klávesovej skratky, okrem klávesov F2, F3 a F4, ❑ kláves Scr Lk v kombinácii s klávesom Fn, ktoré plnia funkciu klávesovej skratky, ❑ žiadnu zásuvku ani konektor okrem zásuvky vstupu jednosmerného prúdu, zásuvky LAN, zásuviek USB a konektora slúchadiel, ❑ zásuvku na médium „Memory Stick Duo“ a zásuvku na pamäťovú kartu SD.