Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Pred použitím > n 4 N

Pred použitím > n 4 N Pred použitím Blahoželáme vám ku kúpe počítača VAIO ® . Víta vás elektronická Príručka používateľa. Spoločnosť Sony skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok z používania najmodernejšej výpočtovej techniky. ! Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovať od vášho počítača. Ako zistiť technické údaje Niektoré funkcie, možnosti a dodané položky nemusia byť v počítači dostupné. Ak chcete zistiť konfiguráciu svojho počítača, navštívte webovú stránku technickej podpory počítačov VAIO http://support.vaio.sony.eu/.

Pred použitím > Ďalšie informácie o počítači VAIO n 5 N Ďalšie informácie o počítači VAIO Táto časť obsahuje informácie o technickej podpore pre počítače VAIO. 1. Tlačená dokumentácia ❑ ❑ ❑ Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky – prehľad pripojenia súčastí, informácie o inštalácii a pod. Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch Bezpečnostné nariadenia a informácie o technickej podpore ✍ Pred aktivovaním bezdrôtových funkcií, napríklad bezdrôtovej siete LAN alebo technológie BLUETOOTH, si pozorne prečítajte dokument Bezpečnostné nariadenia a informácie o technickej podpore.