Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 50 N Vloženie a vybratie média „Memory Stick“ Ako vložiť médium „Memory Stick“ 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“. 2 Médium „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke. 3 Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Médium netlačte do zásuvky násilím.

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 51 N ✍ Ak sa médium „Memory Stick“ nedá do zásuvky zasunúť ľahko, opatrne ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Pri prvom vložení média „Memory Stick“ do zásuvky sa môže zobraziť výzva na inštaláciu ovládača. Ak sa táto výzva zobrazí, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Systém automaticky rozpozná médium „Memory Stick“ a zobrazí jeho obsah. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Počítač a dvakrát kliknite na ikonu média „Memory Stick“. Po vložení média „Memory Stick“ do zásuvky sa ikona média „Memory Stick“ zobrazí v okne Počítač. ! Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložiť do redukcie „M2“ Duo. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky „Memory Stick Duo“ bez redukcie, možno sa zo zásuvky nebude dať vytiahnuť.