Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 56 N Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet Používanie pamäťovej karty SD Počítač je vybavený zásuvkou na pamäťové karty SD. Túto zásuvku môžete použiť na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Skôr ako začnete pamäťovú kartu SD používať Do zásuvky na pamäťové karty SD na počítači možno vkladať nasledujúce pamäťové karty: ❑ Pamäťová karta SD ❑ Pamäťová karta SDHC ❑ Pamäťová karta SDXC ✍ Zásuvka na pamäťovú kartu SD funguje aj ako zásuvka na médium „Memory Stick Duo“. Najnovšie informácie o kompatibilných pamäťových kartách nájdete na príslušnej webovej stránke technickej podpory uvedenej v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 57 N Ako vložiť pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Pamäťovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke. 3 Pamäťovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Pamäťovú kartu netlačte do zásuvky násilím. ✍ Pri prvom vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa môže zobraziť výzva na inštaláciu ovládača. Ak sa táto výzva zobrazí, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa jej ikona zobrazí v okne Počítač.