Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 66 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Spôsob zastavenia komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Wireless LAN, čím zmeníte jej hodnotu na Off. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viesť k strate dát.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 67 N Používanie funkcie BLUETOOTH Medzi počítačom a inými zariadeniami BLUETOOTH ® , napríklad iným počítačom alebo mobilným telefónom, môžete nadviazať bezdrôtovú komunikáciu. Údaje sa medzi týmito zariadeniami dajú prenášať bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenej oblasti. Zabezpečenie pripojenia BLUETOOTH Súčasťou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH je funkcia overovania, ktorá umožňuje určiť, s kým budete komunikovať. Vďaka funkcii overovania môžete predísť tomu, aby prístup k počítaču získali anonymné zariadenia BLUETOOTH. Pri prvej komunikácii dvoch zariadení BLUETOOTH by sa pre obe zariadenia malo určiť spoločné heslo (heslo potrebné na overenie), aby sa zariadenia mohli registrovať. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opäť zadávať. ✍ Heslo môže byť vždy iné, ale musí byť rovnaké na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napr. myši, sa nedá zadať žiadne heslo.