Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 72 N ❑ ❑ ❑ V závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používaného výrobcom nemusí funkcia BLUETOOTH fungovať s inými zariadeniami. Pripojenie viacerých zariadení BLUETOOTH k počítaču môže spôsobiť zahltenie kanálu a následný slabý výkon zariadení. Pri používaní technológie BLUETOOTH ide o bežný jav a neznamená to poruchu. Vysokorýchlostná komunikácia medzi počítačom a zariadeniami BLUETOOTH je k dispozícii v prípade, ak sú tieto zariadenia kompatibilné s vysokorýchlostnou technológiou BLUETOOTH. Ak chcete dosiahnuť vysokorýchlostnú komunikáciu, zapnite v počítači funkcie bezdrôtovej siete LAN a BLUETOOTH. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.

Používanie periférnych zariadení > n 73 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšíriť používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (str. 74) ❑ Pripojenie externého displeja (str. 75) ❑ Výber režimu displeja (str. 81) ❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (str. 82) ❑ Pripojenie externého mikrofónu (str. 84) ❑ Pripojenie zariadenia USB (str. 85)