Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 78 N Ako prehrať médiá Blu-ray 3D Disc Niektoré funkcie a možnosti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. V modeloch s jednotkou na médiá Blu-ray Disc môžete prehrávať médiá Blu-ray 3D Disc a trojrozmerný obraz sledovať na obrazovke podporujúcej takýto obraz, napríklad na televízore s trojrozmerným obrazom, pripojením obrazovky k počítaču pomocou kábla HDMI. ! Pri sledovaní trojrozmerného obrazu postupujte podľa pokynov uvedených v príručkách dodaných s počítačom VAIO. Počas sledovania trojrozmerného obrazu používajte okuliare určené výrobcom televízora. ✍ Podrobné informácie o funkcii trojrozmerného obrazu nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s televízorom s trojrozmerným obrazom. 1 Podľa krokov uvedených v časti Ako pripojiť televízor k počítaču (str. 77) pripojte televízor s trojrozmerným obrazom k počítaču pomocou kábla HDMI a potom nastavte systém na konfiguráciu televízora. ✍ V modeloch iba s technológiou AMD Radeon Graphics alebo Intel HD Graphics preskočte nasledujúci krok č. 2 a pokračujte krokom č. 3. 2 V modeloch so systémom Dynamic Hybrid Graphics System (s technológiou AMD Radeon Graphics aj Intel HD Graphics) zmeňte výkonnostný režim aplikácie PowerDVD BD na možnosť Power Saving. ✍ Informácie o výbere výkonnostného režimu nájdete v časti Výber výkonnostných režimov (str. 88). 3 Pomocou klávesov Fn+F7 zmeňte výstup na externý displej. 4 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy, CyberLink PowerDVD BD a CyberLink PowerDVD BD.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 79 N 5 Kliknete na položku v pravom dolnom rohu okna aplikácie PowerDVD BD, povoľte funkciu trojrozmerného obrazu a kliknite na položku Auto Detect. ✍ Môžete zmeniť rozlíšenie obrazovky počítača. Kliknite na položku umožňuje zmeniť rozlíšenie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie PowerDVD BD. 6 Vložte médium Blu-ray 3D Disc do optickej jednotky. v pravom dolnom rohu okna aplikácie PowerDVD BD a potom na položku ponuky, ktorá