Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia USB n 86 N Poznámky k pripojeniu zariadenia USB ❑ ❑ ❑ ❑ Skôr ako zariadenie USB začnete používať, možno budete musieť nainštalovať ovládač dodaný so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením USB. Na tlač dokumentov používajte tlačiareň USB, ktorá je kompatibilná s vašou verziou systému Windows. Informácie o odstránení zariadenia USB nájdete v príručke dodanej so zariadením. Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo zariadení USB: ❑ Pri premiestňovaní počítača s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite akýmkoľvek otrasom alebo narážaniu do zásuviek USB. ❑ Počítač s pripojenými zariadeniami USB nevkladajte do tašky ani puzdra na prenášanie.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > n 87 N Prispôsobenie vášho počítača VAIO Táto kapitola stručne popisuje, ako zmeniť hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Okrem iného sa dozviete, ako používať a meniť vzhľad softvéru a nástrojov od spoločnosti Sony. ❑ Výber výkonnostných režimov (str. 88) ❑ Nastavenie hesla (str. 89) ❑ Používanie nástroja VAIO Control Center (str. 95) ❑ Používanie funkcie Správa napájania VAIO (str. 96)