Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 90 N Nastavenie hesla pri zapnutí Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova. 2 Stlačením klávesu < alebo , vyberte položku Security. Zobrazí sa karta Security. Vyberte položku Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 3 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 4 Zvoľte možnosť Password when Power On pod položkou Security a stlačte kláves Enter. 5 Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled. 6 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 91 N Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo používateľa) ! Pred nastavením hesla používateľa nastavte heslo počítača. 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova. 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 3 Stlačením klávesu < alebo , vyberte položku Security. Zobrazí sa karta Security. Vyberte položku Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 5 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Ako zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova. 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 3 Stlačením klávesu < alebo , vyberte položku Security. Zobrazí sa karta Security. Vyberte položku Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete heslo odstrániť, nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.