Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 94 N Ako odstrániť heslo systému Windows 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na položku Používateľské kontá. 4 Kliknite na položku Odstrániť heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstrániť. 6 Kliknite na tlačidlo Odstrániť heslo.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie nástroja VAIO Control Center n 95 N Používanie nástroja VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovať k systémovým informáciám a špecifikovať preferencie pre správanie systému. Ako používať nástroj VAIO Control Center 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Vyberte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia. 3 Po skončení kliknite na OK. Nastavenie požadovanej položky sa zmení. ✍ Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v súbore Pomocníka dodanom s nástrojom VAIO Control Center. Ak otvoríte nástroj VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.