Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Roumain

Depanare > Cameră

Depanare > Cameră încorporată n132 N Cameră încorporată De ce vizorul nu afişează imagini sau afişează imagini de calitate slabă? ❑ ❑ ❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte să lansaţi alta. Pe modelele cu Media Gallery, nu puteţi utiliza o altă aplicaţie pentru cameră care foloseşte camera încorporată în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi a Media Gallery. Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, atunci când vizualizaţi un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Dacă problem persistă, reporniţi computerul. De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera încorporată? Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă: ❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn. ❑ creşte încărcarea procesorului. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. De ce imaginile capturate au o calitate slabă? ❑ ❑ ❑ Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot prezenta reflecţii ale luminii. Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată. Zona de pe şi din jurul camerei încorporate este murdară. Curăţaţi zona respectivă. Consultaţi Informaţii legate de îngrijire şi întreţinere (pagina 109).

Depanare > Cameră încorporată n133 N Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă şi întreruperi de sunet? ❑ ❑ ❑ Este posibil ca setările efectelor din aplicaţia software să ducă la lipsa cadrelor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţia software. Este posibil ca pe computer să ruleze mai multe aplicaţii software decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care nu le utilizaţi în acel moment. Această problemă poate apărea în timp ce computerul funcţionează în modul de economisire a energiei, lucru care reduce performanţa procesorului. Consultaţi Selectarea unui plan de alimentare (pagina 98) pentru a verifica modul de alimentare curent. Ce ar trebui să fac dacă la redarea filmelor lipsesc cadre în timp ce computerul funcţionează cu alimentare de la acumulator? Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Conectaţi computerul la o priză CA. Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie? Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă datorită unei nepotriviri dintre frecvenţa de redare a luminii şi viteza diafragmei. Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia camerei sau luminozitatea imaginilor capturate cu camera. În unele aplicaţii software, puteţi seta o valoare corespunzătoare pentru una dintre proprietăţile camerei (de ex. sursă de lumină, pâlpâire etc.) pentru a elimina pâlpâirile.