Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Stabilirea parolei n 92 N Stabilirea parolei de pornire Pentru a adăuga parola de pornire (parola calculator) 1 Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou. 2 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set Machine Password şi apoi apăsaţi tasta Enter. 3 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori şi apăsaţi tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 4 Selectaţi Password when Power On din Security şi apăsaţi tasta Enter. 5 Modificaţi setarea de la valoarea Disabled la Enabled. 6 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

Personalizarea computerului VAIO > Stabilirea parolei n 93 N Pentru a adăuga parola de pornire (parola utilizator) ! Asiguraţi-vă că stabiliţi parola calculator înainte de a o stabili pe cea de utilizator. 1 Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou. 2 Introduceţi parola pentru calculator şi apăsaţi tasta Enter. 3 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set User Password şi apoi apăsaţi tasta Enter. 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori şi apăsaţi tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 5 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter. Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola calculator) 1 Porniţi computerul şi apăsaţi în mod repetat tasta F2 până când dispare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniţi computerul şi încercaţi din nou. 2 Introduceţi parola pentru calculator şi apăsaţi tasta Enter. 3 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Security pentru a afişa fila Security, selectaţi Set Machine Password şi apoi apăsaţi tasta Enter. 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă şi noua parolă de două ori şi apoi apăsaţi tasta Enter. Pentru a îndepărta parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password şi apăsaţi tasta Enter. 5 Apăsaţi tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup şi apoi apăsaţi tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.