Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Batteri

Fejlfinding > Batteri n128 N Batteri Hvordan kan jeg se status for batteriets opladning? Du kan kontrollere opladningsindikatoren, der viser batteriets opladningsstatus. Se Opladning af batteriet (side 21) for at få flere oplysninger. Hvornår bruger computeren vekselstrøm fra elnettet? Når computeren er sluttet til en stikkontakt via vekselstrømsadapteren, bruger den strøm fra elnettet, selvom batteriet er indsat. Hvornår skal jeg genoplade batteriet? Genoplad batteriet, når: ❑ Batteriet er ved at løbe tør for strøm, og både opladnings- og strømindikatoren blinker. ❑ Du ikke har brugt batteriet i en længere periode. Hvornår skal jeg udskifte batteriet? Der vises en meddelelse om, at du skal udskifte batteriet, når batteriet er ved at være brugt op. Du kan se batteriets opladningskapacitet ved hjælp af funktionen Battery i VAIO Control Center. Er det tegn på en fejl, når det indsatte batteri bliver varmt? Nej, det er normalt, at batteriet bliver varmt, når det forsyner computeren med strøm.

Fejlfinding > Batteri n129 N Kan computeren skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm? Computeren kan godt skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm, men nogle programmer og eksterne enheder blokerer for, at systemet kan skifte til dvaletilstand. Hvis du bruger et program, der ikke tillader, at systemet skifter til dvaletilstand, skal du gemme dine data ofte, så du ikke risikerer at miste data. Oplysninger om, hvordan du aktiverer dvaletilstand manuelt, finder du i Brug af dvaletilstand (side 28). Hvorfor kan jeg ikke udføre en fuld opladning af batteriet? Batteriplejefunktionen er aktiveret i VAIO Control Center for at forlænge batteriets levetid. Kontroller indstillingerne i VAIO Control Center. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller ikke er indsat korrekt, og computeren derefter skifter til dvaletilstand? ❑ ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er indsat korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Indsæt derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Indsætning/fjernelse af batteriet (side 18). Hvis problemet fortsætter, er batteriet ikke kompatibelt. Tag batteriet ud, og kontakt et autoriseret Sony-service-/ supportcenter. Se i Få mere at vide om din VAIO-computer (side 5) for at finde det nærmeste servicecenter eller den nærmeste forhandler.