Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af en "Memory Stick" n 52 N Sådan fjerner du en "Memory Stick" ! Fjern ikke din "Memory Stick", mens medieadgangsindikatoren lyser. Hvis du gør det, kan du miste data. Det kan tage længere tid at indlæse store mængder data, så kontroller, at indikatoren er slukket, inden du fjerner din "Memory Stick". 1 Find "Memory Stick Duo"-slotten. 2 Kontroller, at medieadgangsindikatoren er slukket. 3 Skub din "Memory Stick" ind i computeren, og slip den. Din "Memory Stick" skubbes ud. 4 Træk din "Memory Stick" ud af slotten. ! Vær forsigtig, når du fjerner en "Memory Stick", så den ikke pludselig skubbes ud, mens du ikke er parat.

Brug af VAIO-computeren > Brug af en "Memory Stick" n 53 N Formatering af en "Memory Stick" Sådan formaterer du en "Memory Stick" En "Memory Stick" er som standard formateret og klar til brug. Hvis du vil formatere mediet igen ved hjælp af din computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde. ! Sørg for, at formateringen udføres med en enhed, der understøtter formatering af "Memory Stick"-medier. Når en "Memory Stick" formateres, slettes alle de data, der er gemt på mediet. Inden formateringen skal du derfor sikre dig, at din "Memory Stick" ikke indeholder vigtige data. Du må ikke fjerne din "Memory Stick" fra slotten, mens den formateres. Hvis du gør det, kan der opstå funktionsfejl. 1 Find "Memory Stick Duo"-slotten. 2 Skub forsigtigt din "Memory Stick" ind i slotten, indtil der lyder et klik. 3 Klik på Start og Computer. 4 Højreklik på "Memory Stick"-ikonet, og vælg Formater. 5 Klik på Gendan enhedens standardindstillinger. ! Størrelsen af allokeringsenheden og filsystemet kan ændres. Vælg ikke NTFS på rullelisten Filsystem, da denne indstilling kan medføre funktionsfejl. ✍ Formateringsprocessen udføres hurtigere, hvis du vælger Ekspresformatering under Formateringsindstillinger.