Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner n 74 N Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner Du kan slutte eksterne lydoutputenheder (medfølger ikke), f.eks. højttalere eller hovedtelefoner, til computeren. Sådan tilslutter du eksterne højttalere ✍ Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug. ! Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem. Slut eksterne højttalere (1) til hovedtelefonstikket (2) i med et højttalerkabel (3) (medfølger ikke).

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n 75 N Tilslutning af en ekstern skærm Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Tilslutning af en computerskærm eller en projektor Du kan slutte en ekstern skærm, f.eks. en computerskærm eller en projektor, til computeren. Sådan tilslutter du en computerskærm eller en projektor 1 Slut strømledningen (1) fra den eksterne skærm eller projektoren til et strømstik. 2 Slut den eksterne skærm eller projektoren til skærmporten (2) på computeren ved hjælp af et skærmkabel (3).