Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Langattoman lähiverkon käyttäminen n 62 N Langattoman lähiverkon käyttäminen Langattomassa lähiverkossa (WLAN) tietokoneesi voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä. Langaton lähiverkko käyttää IEEE 802.11a/b/g/n -standardia, jossa määritellään käytetty tekniikka. Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista. WLAN-standardi Taajuuskaista Huomautuksia IEEE 802.11a 5 GHz Käytettävissä vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa. IEEE 802.11b/g 2,4 GHz IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä. IEEE 802.11n 5 GHz / 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Langattoman lähiverkon käyttäminen n 63 N Langattoman lähiverkon käyttöön liittyviä huomautuksia Langattoman lähiverkon käyttöön liittyviä yleisiä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Langattomia lähiverkkoja hyödyntävien tuotteiden käyttöä on rajoitettu joissakin maissa paikallisilla säännöksillä (esimerkiksi rajoittamalla kanavien määrää). IEEE 802.11a -standardi ja IEEE 802.11n -standardi eivät ole käytettävissä ad-hoc-verkoissa. Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin WLAN-laitteet. WLAN-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa tiedonsiirron hidastumista, tiedonsiirtoetäisyyden lyhenemistä ja tiedonsiirtovirheitä. Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan: ❑ viestintälaitteiden välinen etäisyys ❑ laitteiden välissä olevat esteet ❑ laitekokoonpano ❑ radio-olosuhteet ❑ ympäröivä tila, mukaan lukien seinät ja niiden materiaalit ❑ käytettävä ohjelma. Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi. Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus. Eri standardien kanssa yhteensopivien, samaa kaistaa käyttävien WLAN-tuotteiden kytkeminen samaan langattomaan verkkoon voi alentaa viestintänopeutta radiohäiriöiden vuoksi. WLAN-tuotteet on suunniteltu pienentämään viestintänopeutta, jotta viestintä toisen standardin kanssa yhteensopivan ja samaa kaistaa käyttävän WLAN-tuotteen kanssa onnistuisi. Jos viestintänopeus on odotettua pienempi, liityntäpisteen langattoman kanavan vaihtaminen saattaa lisätä viestintänopeutta.