Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n100 N Dodawanie i usuwanie pamięci Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, instalując opcjonalne moduły. Przed rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych stronach tego dokumentu. Uwagi dotyczące dodawania/usuwania modułów pamięci ❑ ❑ ❑ ❑ Należy zwrócić uwagę, aby przed dodaniem lub usunięciem modułów pamięci umieścić komputer na płaskiej powierzchni. Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta. Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez komputer lub system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie po jego instalacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem modułu pamięci. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim zajmiesz się wymianą modułu pamięci, upewnij się co do następujących kwestii: ❑ ❑ ❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji urządzeń elektronicznych. Przed zdjęciem jakiejkolwiek części obudowy komputera wyłącz go i odłącz od źródła zasilania (akumulatora i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich łącz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie środowisko jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać materiałów, które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany, należy uziemić ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n101 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie chroni moduł przed ładunkami elektrostatycznymi. Aby ochronić moduł pamięci przed ładunkami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem lub zawiń go w folię aluminiową. Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte w ramach gwarancji. Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na: ❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych; ❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego; ❑ nadmierne zakurzenie; ❑ wibracje lub uderzenia; ❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania; ❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C; ❑ wysoką wilgotność. Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać krawędzi komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.