Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi > n 10

Podstawy obsługi > n 10 N Podstawy obsługi W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO. ! Przed pierwszym uruchomieniem komputera nie należy podłączać do niego żadnych urządzeń, które nie były oryginalnie dołączone w komplecie. Po zakończeniu konfiguracji można podłączać po jednym urządzeniu naraz (na przykład drukarkę, zewnętrzny dysk twardy, skaner itp.), postępując zgodnie z instrukcjami producenta. ❑ Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów (strona 11) ❑ Wskaźniki świetlne (strona 16) ❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 17) ❑ Korzystanie z akumulatora (strona 19) ❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 26) ❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 27) ❑ Utrzymywanie optymalnego działania komputera (strona 30)

Podstawy obsługi > Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów n 11 N Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów Poświęć chwilę na znalezienie elementów sterujących i portów przedstawionych na następnych stronach. ! Ze względu na różne dane techniczne wygląd Twojego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym podręczniku. Przód A Wbudowana kamera (strona 42) B Wskaźnik wbudowanej kamery (strona 16) C Wbudowany mikrofon (mono) D Ekran LCD (strona 112) E Wbudowane głośniki (stereo) F Klawiatura numeryczna * Klawiatura numeryczna umożliwia wprowadzanie cyfr i wykonywanie podstawowych obliczeń matematycznych. G Klawiatura (strona 34) H Lewy przycisk (strona 37) I Prawy przycisk (strona 37) J Tabliczka dotykowa (strona 37) * Tylko w wybranych modelach.